MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI: Opencart Global – ESSA İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

 

ALICI: Müşteri

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait opencartglobal.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kabul ettiğini ve sonrasında mal/hizmet siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 3 – MAL / HİZMETİN TESLİMAT ŞEKLİ

 

Alıcı’nın satın almış olduğu ürün Satıcı tarafından online olarak teslim edilir. Gerekli hallerde Alıcı, ilgili ürünün bir kopyasını daha sonra Satıcı’dan isteyebilir.

 

MADDE 4 – MAL / HİZMETİN TESLİMAT SÜRESİ

 

Alıcı’nın satın almış olduğu ürün Satıcı tarafından en geç 2 Hafta içerisinde teslim edilir. Aksi halde Alıcı siparişin iptalini ve ücret iadesi talep etme hakkına sahip olur.

 

MADDE 5 – ALICININ ÜRÜN KULLANIM ŞARTLARI

 

Alıcı, satın almış olduğu ürünü sadece bir domain adresinde kullanacağını beyan ve kabul eder. İlgili domain adresi sonraki zamanlarda değiştirilemez. İlgili ürünlerin fonksiyon dosyaları, Opencart global şifreleme sistemi ile güvenlik açısından şifrelenmektedir. İlgili şifreleme hiçbir şart ve koşulda Opencart Global web sitesi ve çalışanları haricinde kırılamaz, kırılmasının saptanması halinde Satıcı alıcıdan, siparişinin 5 katı tazminat alacağını beyan eder. Alıcı ise hiçbir şekilde itiraz hakkına sahip değildir. Alıcı, satılan hizmetin şifrelemesini kırdığı ve farklı herhangi bir web sitesi veya içerikte kullandığı takdirde, hakkında açılacak olan davada avukat masrafları, dava sonuçlanana kadar gereken tüm yasal giderler dahil olmak üzere ödemekle mükellef tutulacaktır. Alıcı, satın alımı halinde tüm bu seçenekleri kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

MADDE 6 – KURULUM HİZMETİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

Alıcı, satın almış olduğu ürünü kendisi kurabileceği gibi Kurulum Hizmeti’ni de ayrıca satın alarak işlemin Satıcı tarafından yapılmasını sağlayabilir. İlgili hizmet; temanın çalışması için gerekli olan Opencart, Wordpress ve/veya diğer özel sistemlerin kurulumu, temanın kurulumu, menü, bileşen ve eklenti gibi temaya ait minimum gereksinimlerin sağlanmasından ibarettir. Ayrıca Alıcı isterse, DEMO’daki içeriğin de yüklenmesini isteyebilir. İlgili kurulum hizmeti en geç 2 Hafta süre içerisinde yapılmak zorunda olmakla birlikte, bu süre Alıcı ve Satıcı arasında yapılacak anlaşma ile değişkenlik gösterebilir.

 

MADDE 7 – TEKNİK DESTEK HİZMETİ

 

Satıcı, Alıcı’nın satın almış olduğu ürünle ilgili teknik desteği ücretli olarak sunmakla birlikte, teknik destek satın alınan ürünle sınırlıdır. Üründen kaynaklanmayan durumlarda teknik destek hizmeti sunulmaz. İlgili teknik destek hizmeti, sadece e-mail ve site aracılığıyla verilmektedir. Satıcı eğer kabul eder ve uygun görürse, telefon ile hizmet verme hakkını kullanabilir.

 

MADDE 8 – ÜRÜN İADESİ

 

Alıcı ürünleri elektronik ortamda teslim aldığı için, ürün tarafında bir kusur yok ise ürün iadesi mümkün değildir. Ürün tarafında gösterilen DEMO’da bulunmayan bir kusur olması halinde Satıcı, ilgili sorunu gidermek veya siparişin iptalini ve ücretin iadesini sağlamak zorundadır.